• sinu kindel toruexpert sanitaartehnilised tööd

Veearvestite taatlemine

Veearvestite taatlemine ja vahetus.

Veearvestite taatlust viiakse läbi laboris ning  väljastatakse vastav sertifikaat. Kohapeal meie ettevõte veearvesteid ei taatle. Peale veearvesti taatlust ning taaspaigaldust vormistatakse akt ning vajadusel arvesti plommitakse. Suuremahuliste tööde puhul on hind kokkuleppel, sõltuvalt veearvestite asukohast.

Mida kujutab endast veearvesti?

Korteri ühetraadilisse kuivkäiguga veearvestisse E – T QN on sisendkanalisse paigaldatud võrk, mis on ettenähtud mehhaaniliste lisandite püüdmiseks. Arvestusmehhanism kujutab endast edastus-, nool- ja rullarvesti kombinatsiooni. Tiivikratta pöörete ülekanne rullarvestile toimub magnetmuhvi kaudu.