• sinu kindel toruexpert sanitaartehnilised tööd

Küttesüsteemid

ToruExpert pakub:

  • Küttesüsteemi hooldus
  • Küttesüsteemide ehitamine ja renoveerimine
  • Soojusarvestite taatlemine
  • Soojussõlmede hooldus ning kontroll
  • Küttesüsteemi läbipesu

Korrusmajade puhul on mõistlik teha süsteemi läbipesu igale püstikule eraldi, sellega tagatakse süsteemi maksimaalne puhtus. Kui majaküttesüsteem on keskküttesüsteemiga ühendatud otse ilma soojussõlmeta siis on soovitav süsteem läbi pesta iga 2-3 aasta järgi, kui on tegemist soojussõlmega küttesüsteemiga siis võib läbipesu korrata isegi 5 aasta tagant.